Pečovatelé z lyské organizace se setkali s příběhem dvaašedesátileté paní Věry, která má dvě děti a pět vnoučat. Ráda o svou rodinu pečuje a radost ji dělá její zahrádka. S manželem si plánovali, že v důchodu začnou chodit do divadel a více si užívat života. Lékaři jí ale před půl rokem zjistili rakovinu tlustého střeva. Její poslední přání bylo zůstat doma až do úplného konce. A rodina se rozhodla toto přání splnit.

Paní Věře o mobilním hospici řekl její lékař. Ne všichni lékaři ale tuto možnost svým pacientům nabízejí. Podle průzkumu si 80 % lidí přeje zemřít doma, ale pouze 20 % se to opravdu podaří. Nejčastěji lidé umírají v nemocnici (60 %) nebo v ústavech dlouhodobé péče (9 %). I to se snaží snaží změnit kampaň DOMA.

V letošním roce se do kampaně zapojilo 26 mobilních hospiců z celé České republiky. Společně se snaží informovat lidi o službách mobilních hospiců, které poskytují profesionální zdravotní a psychosociální služby umírajícím a jejich rodinám v domácím prostředí. Domácí hospic Nablízku se do kampaně aktivně zapojuje už třetím rokem.

„Považujeme za velmi důležité informovat veřejnost o tom, co domácí hospic vlastně je. Málokdo v situaci, kdy se ocitá tváří tvář člověku, který je na konci své životní cesty ví, jaké možnosti podpory o svého blízkého vůbec existují,“ vysvětluje Bohumila Urbanová, ředitelka lyského Domácího hospice Nablízku.

Lidé mají většinou z péče obavy. Bojí se, že ji nezvládnou, že svému nejbližšímu nebudou schopni poskytnout dostatečnou pomoc, a naopak mu svojí snahou spíš ublíží. Právě kvůli těmto obavám pak často volí nemocnici nebo léčebnu dlouhodobě nemocných. Nepodaří se jim tak splnit přání nemocného zůstat doma.

„Nemocnice ani LDN nemohou poskytnout nemocným ani stejné zázemí ani stejnou podporu a péči jako domácí hospic, nejsou na to uzpůsobeni. Rodina společně s hospicovým týmem přitom tuto péči zvládá na stejné odborné úrovni, ale s velkou nadstavbou psychosociální podpory. A to je velká útěcha pro všechny,” dodává Bohumila Urbanová.

Kampaň poběží celé září a vyvrcholí ve středu 6. října Papučovým dnem. Každý, kdo si ten den obuje papuče, vyfotí se s nimi a bude fotku sdílet na sociálních sítích s #papucovyden, se stává nositelem myšlenky umírání doma. Díky sdílení fotek s papučemi se tak povědomí o činnosti mobilních hospiců dále rozšíří.

Cílem celé kampaně není pouze informovat veřejnost, ale také získat pro hospice nové dárce. Většina hospiců patří mezi neziskové organizace a jejich financování je postaveno na několika pilířích, z nichž dary od osobních nebo firemních dárců tvoří nemalý podíl.