Radnice podle úřadu pochybila, když v období od 1. prosince 2012 do 3. září 2019 uplatňovala na svém území regulaci umožňující provozování sázkových her, loterií a jiných podobných hazardních her pouze na adresních místech uvedených v příloze obecně závazných vyhlášek.

„Ty byly vydávány od roku 2011, aniž by výběr těchto adresních míst město provedlo na základě objektivních, nediskriminačních a předem známých kritérií,“ konstatoval mluvčí ÚOHS Martin Švanda. To mohlo podle úřadu narušit hospodářskou soutěž na trhu provozování sázkových her a loterií ve městě. Konkrétně zvýhodněním těch, kteří mohli na povolených místech hry a provozovny dále provozovat.

Rozhodnutí nechce zpochybnit právo měst a obcí na regulaci hazardu na vlastním území. „Pokud se obec rozhodne umožnit provoz hazardních her jen na některých místech, musí pro jejich výběr stanovit nediskriminační pravidla, která musí být předem známá a přezkoumatelná,“ vysvětlil mluvčí úřadu.