„Bylo dokončeno vyhodnocení čerpacích zkoušek a čekáme na předání závěrečné zprávy. Probíhají projektové práce pro napojení nového vrtu na stávající infrastrukturu," uvedl lyský místostarosta Jan Burian s tím, že město letos počítá s dokončením projektové dokumentace na rekonstrukci a rozšíření stávajícího vodojemu. Celá akce by měla být dokončena v příštím roce.

Lysá nad Labem začala řešit problém s nekvalitní pitnou vodou zhruba před třemi lety. Výsledky rozborů tehdy ukázaly citelné zvýšení jednotek dusičnanů a dusitanů. Město začalo následně řešit, co dál.

Řešení zajištění pitné vody se zúčastnili také odborníci na hydrogeologii, Miloš Mikolanda a Václav Dubánek, kteří v katastru prováděli průzkum. A právě oni doporučili udělat zkušební vrt do Cenomanské zvodně. Podle nich by mohl vrt zásobovat pitnou vodou velkou část města, odhadem 2,5 tisíce lidí.