Spalovna v Lysé je mimo provoz. Její nový majitel, firma BDW Line, chce vyměnit staré filtrační zařízení za nové, moderní, v Evropě osvědčené keramické filtry. Ke spuštění provozu jí ale schází ještě takzvané integrované povolení k zařazení do systému omezování znečištění ovzduší.

Firma Rean, která spalovnu vlastnila, se dostala do konkurzu a nyní už fyzicky neexistuje. Město nyní ve vypořádání za spalovnu dostalo 177 tisíc korun.
Spalovnu koupila firma BDW Line, která se podle internetových stránek zabývá hlavně nakládáním s nebezpečnými odpady a jejich ekologicky šetrným spalováním. „Jednání ohledně naší žádosti o integrované povolení proběhne v prosinci. Nyní hledáme strategického partnera, který by byl schopen zajistit odpady v odpovídajícím množství a kvalitě,“ uvedl Alexis Welter, jednatel firmy BDW Line. Podle něj se firma chystá vyměnit filtry a pak by prý nemělo ve znovurozjetí spalovny stát nic v cestě.

Podle starosty Lysé Jiřího Havelky však firma zřejmě musí čelit ještě dalším problémům. „Podle mých informací byla k provozu spalovny negativní stanoviska od všech dotčených orgánů. Navíc zatím neodstranili problémy, na které byli upozorněni,“ sdělil Jiří Havelka.

Firma BDW Line chtěla před dvěma lety pálit ve spalovně odpadní výbušniny a střelivo v podobě bezdýmého prachu. Tento plán však tehdy vyvolal na veřejnosti velkou vlnu nevole, přestože podle odborníků není bezdýmý prach trhavina, ani třaskavina, není nebezpečný a při jeho pálení nevznikají nebezpečné látky. Navíc by jeho pálení nevyžadovalo úpravu zařízení.