Výsledků ručních, výtvarných a dalších prací se na lyském výstavišti letos sešlo neuvěřitelných 3600. „Celkem oceníme šedesát prací a udělíme pět zvláštních ocenění, třeba za práci 
v kolektivu. I když ocenění by zasloužili všichni," řekla k akci na místě za organizátory výstavy Pavla Hovorková z pořádajícího Centra sociálních zdravotních služeb Poděbrady. Všem může být odměnou kromě radosti z vlastního výtvoru také vysoká účast, kolem šesti set návštěvníků, jen při předání cen. Do neděle si práce stihne prohlédnout mnohem více obdivovatelů. Ocenění přijeli předat známé osobnosti politické scény, mezi nimi Jiří Dienstbier, který ocenil také pana Rudolfa Hellera z Lysé v kategorii pečovatelských služeb (na snímku).