Literární bard, bojovník proti komunistickému režimu a vrchní zemský rabín. To vše si lze představit pod výraznou osobností Karola Sidona, který ve středu krátce po obědě přijel do Lysé na symbolickou výsadbu nových stromů na starém židovském hřbitově.

Na setkání nejdříve o historii Židů v Lysé promluvila odbornice Blanka Rozkošná. Připomněla, že židovská komunita nebyla v tomto městě nikdy příliš rozšířena a stejně jako na jiných místech jsou osudy jejich členů více než pohnuté.

Na starém židovském hřbitově se pohřbívalo naposledy v roce 1942. Letos jej navíc zdevastovala vichřice. I proto se místní rozhodli obnovit zeleň výsadbou čtyř nových javorů. „Spousta informací, které jsem zde slyšel, jsou pro mě nové, nicméně na druhou stranu se podobají jiným židovským osudům jako vejce vejci,“ řekl v úvodu svého krátkého proslovu Karol Sidon.

Sám se pak chopil lopaty a jako první začal zasypávat kořeny prvního ze čtyř javorů. A nutno říci, že se s nástrojem činil několik minut a práce mu pěkně odsýpala od ruky. „No tak, ale pánové…,“ usmál se po lopotné práci a bylo vidět, že nástroj rád předává starostovi Jiřímu Havelkovi.