Plážový volejbal, havajské tanečnice, soutěž o nejoriginálnější plážový oděv. To vše bylo součástí Plážového dne, který si včera dopoledne užili studenti lyské obchodní akademie. Uvolněný den byl pro ně překvapením. O to příjemnější pak byl pohled na zhruba dvě stovky studentů i profesorů, kteří nelenili přijít v opravdu letních modelech.

To vše se uskutečnilo v rámci projektu Splň si svůj sen, jehož koordinátorkou na škole je Dagmar Novotná. „Byli jsme vybráni jako jedna z jedenácti škol z celkem sedmdesáti přihlášených. Jedná se o projekt pro studenty nazvaný Malé granty a je to už jeho čtvrtý ročník,“ řekla Novotná.

A o co v celé akci jde? Nikoliv pouze o zábavu. Sponzoři projektu věnují škole částku 66 tisíc korun na splnění jejich snu. Žáci mají možnost až do 22. ledna přinést do kanceláře školy své vlastní projekty, na které pak dostanou peníze ze zmíněného grantu. Nejlepší projekty určí výběrová komise a měly by být známy do konde ledna. „V minulosti na jiných školách natočili za peníze například němý film nebo vzali hluchoněmé na výlet do lanového centra,“ říká Novotná.

Plážový den byl tedy jen jakýmsi zpestřením celého projektu. Nicméně za současného počasí více než příjemným zpestřením. A jak už bylo řečeno, studenti si jej užili za odměnu.

Celý plážový den zaštiťovali studenti třetího ročníku. Po vystoupeních havajských tanečnic nebo soutěži o nejoriginálnější plážový oděv hrály ročníky mezi sebou turnaj v „plážovém“ volejbalu.

Úbory skutečně stály za to. Ostatně ve slamáku se pohybovala například i ředitelka školy Ivana Dvořáková.

S nejúspěšnějšími projekty žáků vás v Nymburském deníku na začátku února samozřejmě seznámíme. Při Plážovém dnu se jich určitě už několik v hlavách studentů zrodilo.