Vzbouření a ostrá kritika zaznívá z řad zastupitelů města na systém placeného parkování, který chce zavést radnice od 1. srpna.

V patnáctičlenném zastupitelstvu je zle, dokonce už se vydělila skupina šesti lidí, jsou to zástupci politických sdružení MOP, Naše Lysá a KSČM, kteří chtějí po vedení města, aby od systému upustilo. Kritizují, že si na něj město vzalo soukromou firmu a navíc s ní podepsalo velmi nevýhodnou smlouvu. „Je ekonomicky nevýhodná pro město i obyvatele. Znamená pro město jen 20 % ze zisku, zbytek bere firma. A pokud bude město trvat na nižších poplatcích za parkovné, bude muset firmě doplácet náhradu,“ tvrdí zastupitel Josef Kolman. „Mně hlavně vadí, že je podepsána na 10 let,“ uvedl k tomu bývalý starosta Václav Houštecký.

Opoziční zastupitelé mají v úmyslu požádat o mimořádné jednání zastupitelstva. „Chceme, aby město od smlouvy odstoupilo, nebo se náležitě upravila,“ dodal Kolman.

Starosta Jiří Havelka však systém zatím obhajuje; podle něj se nyní ještě čeká na právní rozbor smlouvy. Odstoupit od ní by ale bylo pro město nevýhodné, čekaly by ho sankce.

V kuloárech se hovoří o tom, že kvůli placenému parkování, ale i dalším politickým krokům, chce dokonce odstoupit i jeden z radních města.