Obce, hasiči, školy, turisté, ale i Polabské muzeum. Ti všichni jsou partnery nově založené Místní akční skupiny (MAS) Polabí, která by měla v budoucnu sloužit jako další příjem peněz z dotací. Další partneři jsou v jednání.

Podle starosty Lysé nad Labem Jiřího Havelky, který je zakládajícím členem MAS, bude tato organizace sloužit jako malý místní regionální program. „Každý rok poputují do regionu peníze v řádech milionů korun. To by mohla být další šance pro všechny partnery, aby mohli získat peníze na drobnější akce do půl milionu korun," vysvětlil Jiří Havelka.

Jako velmi dobrý krok vidí založení nové MAS Polabí europoslanec Hynek Fajmon, který má nejlepší přehled 
o tom, jak budou peníze z Evropy rozdělovány. „Je to nástroj, který bude Evropská unie v budoucnu podporovat. Jsem rád, že to starosta udělal," uvedl na zasedání lyských zastupitelů.

Členové skupiny předpokládají, že by peníze z Evropské unie mohly začít chodit už v roce 2015. Na přerozdělování peněz do nejlepších projektů bude dohlížet komise, která ovšem ještě není sestavena. Nyní se MAS chystá požádat ministerstvo zemědělství o finanční prostředky na podporu a administrativu programu.