Není to nová metoda, používala se už před rokem 1948. Je založena na hláskování, děti neslabikují. Nejprve se děti učí velká tiskací písmena, která hned zapisují. Teprve potom malá tiskací písmena.
Nakonec se učí psací podobu písmen.

Proto tyto děti už před Vánocemi umí číst (pouze ale hůlkové písmo). Celé druhé pololetí je pak věnováno psaní, na které bylo dítě zatím připravováno různými aktivitami. Čtení se už jen trénuje.