V posledních dnech byly dokončeny práce na dvou místech. Jednak se opět dá přijet do Lysé od Dvorců, kde skončila oprava průtahové silnice. Druhým opraveným místem je pak křižovatka v ulici Resslova. „Důvodem této rekonstrukce byla snaha o zvýšení bezpečnosti silničního provozu v místě křižovatky. Došlo k úpravě nároží křižovatky a vybudován byl nový přechod pro chodce, jehož součástí je i osvětlení,“ uvedla Andrea Nováková z lyské radnice.

Zkolaudována má být křižovatka k 31. květnu. Také práce na nadjezdu pokračují podle plánu, otevřen má být v září.