Výstava je složená z panelů, které pojednávají o životech a díle profesora Rudolfa Jedličky, kterého si většina lidí spojí se založením Jedličkova ústavu, a také klínopisce a orientalisty Bedřicha Hrozného. Výstava byla zahájena minulý týden a potrvá do 23. května.

Zahájení výstavy v Poslanecké sněmovně se ujal starosta Lysé Karel Otava a poslankyně Věra Kovářová. O obou slavných rodácích promluvil Ondřej Rašín, vedoucí Muzea Bedřicha Hrozného. „K nahlédnutí jsou na výstavě i různé knihy a zájemci si mohou odnést propagační materiály města Lysá nad Labem,“ doplnila Andrea Nováková z lyské radnice.

Oba slavní rodáci, kterým je výstava věnovaná, mají letos významná výročí narození. Bedřich Hrozný se narodil před 140 lety, Rudolf Jedlička před 150 lety. Oba mají v Lysé také pamětní desky.