Získat co největší množství návrhů revitalizace a případné dostavby Husova náměstí 
v Lysé nad Labem, které by z místa vytvořily atraktivní a reprezentativní veřejný prostor. To je cílem urbanisticko – architektonické soutěže, kterou vyhlásilo město v pátek 15. července.

Soutěž podle organizátorů pomůže definovat potenciál veřejného prostoru náměstí. Soutěžící musí zvažovat funkční obsah náměstí, zklidnění dopravy, parkování, průjezdnost, obslužnost, pobytové zóny, místa pro setkávání, vhodný mobiliář 
i zeleň, osvětlení, umístění výtvarného nebo vodního prvku a další věci. Celý prostor by měl být multifunkční a bezbariérový.

Městský architekt Jan Ritter počítá také s případným zmenšením rozlohy náměstí, k němuž by došlo, kdyby se navrhla nová zástavba bloku v jeho východní části. „V ideové části soutěžního návrhu lze řešit novou budovu -„špalíček", který by žádoucím způsobem zahustil zástavbu města v kontextu poněkud předimenzovaného rozsahu veřejných prostranství a vtiskl by prostoru náměstí intimnější měřítko," říká Jan Ritter. Podoba náměstí by se tak částečně vrátila k jeho původní dimenzi a zároveň by se z něj vyčlenila architektonicky nekvalitní zástavba východní strany, včetně rohového kina. Funkční náplň dostavby by případně měla rozšířit občanskou vybavenost.

Celkové investiční náklady na obnovu hlavního náměstí v Lysé nad Labem se odhadují na 30 až 40 milionů korun. Za ně by se mělo vytvořit veřejné prostranství pobytového charakteru, jehož součástí zůstane v potřebné míře i automobilová doprava.

Soutěžící mají na odevzdání návrhů čas do 31. října. V listopadu zasedne odborná porota, která posoudí všechny soutěžní návrhy a ocení několik nejvhodnějších řešení, jež doporučí k realizaci. Za město v ní zasednou zastupitelé Hynek Fajmon a Petr Eliška. Jednomu z oceněných autorských týmů může být následně zadáno zpracování dalších stupňů projektové dokumentace. Cena pro vítěze soutěže je stanovena na 120 tisíc korun, druhá 
a třetí cena 70 a 50 tisíc korun.

V průběhu letošního 
a příštího roku by mělo dojít ke zpracování studie a projektu. „Předpokládaný termín zahájení realizace úprav Husova náměstí je plánován pravděpodobně na rok 2018," sdělil starosta města Karel Otava.