Návštěvníci, a to jak z řad odborníků, tak z řad drobných stavebníků či chalupářů, se mohou těšit na průřez nabídkou komodit stavebního průmyslu včetně nejaktuálnějších novinek. Tradičně se na výstavě utkají soutěžní družstva učňů oboru zedník a učni oboru instalatér v soutěži organizované Cechem instalatérů.

Novinkou v letošním roce je výstava komunální techniky, která představí vše, co se týče nakládání 
s odpady, recyklace, úklidu, čištění a městského mobiliáře.

Souběžně se Stavitelem se již podvanácté v Lysé sešli vyznavači cestovního ruchu na společné výstavě měst, obcí, mikroregionů a podnikatelů z celé České republiky Regiony České republiky.

Vystavovatelé připravili pro návštěvníky, jichž v loňském roce přišlo víc jak deset tisíc, pestrou paletu nabídky domácího cestovního ruchu, cykloturistiky, agroturistiky, přírodních zajímavostí, architektonických památek, ubytovacích a stravovacích zařízení, vydavatelských aktivit, ale i regionálního rozvoje, příkladů prospěšného sdružování obcí a měst do mikroregionů a svazků, aktivit MAS či projektů čerpání finančních zdrojů z programů Evropské unie. V doprovodném programu bude setkání kronikářů a vydavatelů zpravodajů a novin měst a obcí, programové bloky představující zajímavosti v regionech, soutěže a besedy.

Výstavy Stavitel a Regiony jsou otevřené do neděle 19. února vždy od 
9 do 17 hodin.