Další zprávou, která vyděsila především obyvatele čtvrti Litol, pak byla informace o opravě litolského mostu, který měl být letos také uzavřen. Zmíněná čtvrť by tak byla téměř odříznuta od světa a tak po dohodě radnice s krajským úřadem byla tato plánovaná akce odsunuta na pozdější dobu.

Nyní přichází v souvislosti s opravou třetí zásadní zpráva. A je nutno jedním dechem dodat, že konečně jednoznačně pozitivní. Krajský úřad schválil zařazení výstavby další části východního obchvatu města do zásobníku projektů spolufinancovaných z prostředků EU. Stavět by se mělo v letech 2019 a 2020.

Po další části obchvatu lidé z Lysé volají už řadu let. Měla by ulevit podobně jako v jiných městech dopravě v centru. Novostavba silnice II. třídy II/272 odvede dopravu mimo střed města na obchvatovou komunikaci. Silnice II. třídy číslo 272 bude přeložena podél východního okraje města. Tato etapa řeší část navazující na v současné době již vybudovanou a provozovanou I. etapu, tedy na obchvat obce Litol.

„Stavba jednoznačně výrazně zlepší životní prostředí ve městě. Kromě odvedení části dopravy z obytných částí města umožní optimální napojení výhledových komerčních ploch situovaných ve východním okraji města na silniční síť,“ uvedla hejtmanka Středočeského kraje Jaroslava Pokorná Jermanová.

Celková délka nové části obchvatu bude zhruba 4,3 kilometru a bude zahrnovat tři mosty. Podle časového harmonogramu projektu by na počátku roku 2019 mělo proběhnout výběrové řízení na zhotovitele a samotné stavební práce by měly vypuknout v březnu 2019. Hotová stavba by měla být předána v listopadu roku 2020. Na financování by se měl z 85 procent podílet IROP, tedy evropské fondy, a 5 procent nákladů by mělo být uhrazeno ze státního rozpočtu. Počítá se s celkovými náklady ve výši 577 milionů korun.

V souvislosti s chystaným obchvatem jsme psali o problémech zhruba pěti pozemků, jejichž majitelé dělali problémy při možném odkupu nebo směně. Tyto problémy musí samozřejmě být do plánovaného začátku stavby v příštím roce vyřešeny.

V roce 2015 podepsal tehdejší hejtman Miloš Petera s vedením Lysé nad Labem smlouvu o spolupráci na výstavbě obchvatu. Smyslem této dohody bylo zajistit společný postup při projekční a majetkoprávní přípravě dostavby obchvatu s tím, že město bezúplatně převezme od Středočeského kraje dokumentaci pro územní rozhodnutí, zajistí její realizaci a dopracování kdo stádia projektu ke stavebnímu povolení. „Město se zavázalo postarat se o majetkoprávní vypořádání s vlastníky pozemků pod budoucím obchvatem. Došlo k dohodě i na společném postupu při vyhlášení veřejné zakázky na výběr nejvhodnějšího dodavatele provedení stavebních prací,“ vysvětlil starosta Otava s tím, že po předání projektové dokumentace pak město požádá o dotaci z evropských peněz. 

První etapa o délce 800 metrů byla po překonání problémů s ekologickým sdružením a s výkupy potřebných pozemků uvedena do provozu 16. června 2006. Stála padesát milionů korun. Nyní je předpoklad, že první auta by se mohla po nové části obchvatu svézt v roce 2020.