Konec února 2017. To je termín, do kdy má Ministerstvo pro místní rozvoj rozhodnout 
o přidělení dotace městu na vybudování parkovací věže pro cyklisty v těsné blízkosti železniční stanice.

Jde o automatické parkovací zařízení pro jízdní kola. „Toto úschovné zařízení po příjmu kolo zaeviduje, uskladní, monitoruje a následně vydá majiteli. Vše probíhá automaticky bez zásahu další osoby," uvedla mluvčí lyské radnice Jana Křížová s tím, že budova zabere celkovou výměru něco přes 51 m čtverečních, na výšku pak bude mít téměř 11,5 m. Základová konstrukce tvaru nepravidelného dvanáctiúhelníku bude mít průměr 8,15 m. Nosný rám ve tvaru pravidelného dvanáctistěnu pojme 13 úložných úrovní 
a najednou by dům mohl „uschovat" až 118 jízdních kol s tím, že odbavení jednoho kola by nemělo trvat déle než 30 sekund. Jedním z parametrů, které budou kola muset splňovat, je maximální hmotnost 50 kg.

V praxi by měl parkovací dům fungovat tak, že cyklista přijede do zákaznického modulu, zaparkuje kolo do stojanu dveří, poté zmáčknutím tlačítka na přístupovém modulu spustí systém zakládání do kolárny. Systém odebere a uloží kolo a zároveň vydá stvrzenku o přijetí, ta bude zaručovat návrat stejného kola. Výdej se uskuteční po přiložení stvrzenky na čtečku, což spustí sled operací výdeje. Systém vyčíslí poplatek za skladování, po zaplacení zobrazené částky vydá kolo zpět do stojanu dveří, odkud si je majitel odebere. Předpokládaný poplatek za celodenní uložení kola bude podle Jany Křížové 5 korun. „Tím, že je zařízení bezobslužné, nemá k uloženému kolu ani jeho vybavení nikdo přístup. To znamená, že si cyklisté mohou na kole nechat veškerou výbavu včetně zavazadel a nemusí mít obavy uschovat si zde i dražší kola," vysvětlil tajemník lyské radnice Miloš Dvořák.

Finanční náklady na pořízení parkovacího domu se budou pohybovat okolo 11,5 milionu korun. Lyská radnice počítá s tím, že 90 procent nákladů bude pokryto z dotace. Pokud by však dotace nebyla schválena, město by od stavby upustilo.
Žádost o tutéž dotaci poslaly i Poděbrady, starosta Ladislav Langr ji podepsal 1. září.