Platit jeden a půl milionu korun do společné kasy se nám nevyplatí. To říkají zastupitelé Lysé k solidárnímu systému autobusové dopravy na Nymbursku.

Systém funguje v regionu úspěšně už několik let. Každá obec či město do něj přispívá částkou, která je určitým násobkem počtu obyvatel. Lysá do něj platí 1,4 milionu korun, přitom téměř veškerá doprava z města směrem do Milovic a do Prahy, kam denně dojíždí lidé za prací, patří pod Pražskou integrovanou dopravu.

„Měli bychom se zaintegrovat do pražského systému, podobně jako Český Brod, kde to funguje. Nymburský systém je pro nás drahý a využívá jej minimální množství cestujících,“ upozornil zastupitele jejich kolega Hynek Fajmon s tím, že uvedená částka z lyské pokladny pokrývá pouhých šest linek, které městem projídždí.

Zastupitelé proto pověřili starostu Jiřího Havelku, aby nechal vypracovat analýzu, která by ukázala výhodu nebo nevýhodu stávajícího systému, a projednal s ostatními starosty, jak oni solidární systém na Nymbursku vidí, případně jak chtějí využít našetřené peníze ve společné kase.