Řada lidí nevěřícně kroutila hlavou, když v některé květnové dny visel nad částí města bílý oblak, z kterého se podle některých svědků na zem usazoval bílý prášek. Původce byl snadno zjistitelný: komíny firmy Lovochemie. Do firmy dorazili kontroloři z České inspekce životního prostředí (ČIŽP). Někteří místní se obrátili přímo na vedení firmy, jiní na vedení města, další pak poslali podnět k šetření odboru životního prostředí do Poděbrad. Firma reagovala vzápětí. Výroba byla na čas odstavena.

Redakci na situaci upozornil amatérský pilot ultralightu Břetislav Poláček. „Byl to bílý mrak, po jehož průletu zůstaly na letadle stopy po bílém prášku. Nechci nikoho z ničeho obviňovat, ale myslím, že by firma měla lidem vysvětlit, jestli to není nebezpečná látka,“ řekl Poláček.

Na situaci reagovala také radnice, která firmu oslovila a vyzvala k jednání. Lovochemie nejprve zaslala radnici omluvný a vysvětlující dopis. „Dovolte mi, abych se především omluvil vedení i občanům města za to, že jsme při své činnosti způsobili v uplynulých dnech krátkodobé zhoršení kvality ovzduší ve městě,“ píše se v dopise adresovaném tajemníkovi městského úřadu Oldřichu Novákovi.

Dále je v dopise zmíněno, jak k celé situaci došlo. Zjednodušeně: jednalo se o oblak vodní páry, který se utvořil při výrobě hnojiva a následného sušení vlhkého granulátu. Vodní pára se pak ve vzduchu srážela do jemných prachových částic. Silný severní vítr pak oblaka s prachovými částicemi donesl do města a zhoršil ovzduší. „Na základě telefonické připomínky občanů byla výroba odstavena a obnovena až za příznivějších povětrnostních podmínek,“ píše se v dopise podepsaném ředitelem úseku výroby specialit Lovochemie Jaroslavem Skácelem.

Zároveň je zdůrazněno, že žádné chemické látky v oblacích nebyly, tudíž ani obyvatelé se neměli v kritické dny čeho obávat.

Starosta Milan Pavlík pak inicioval schůzku, na které byl domluven další postup ze strany firmy. „Mají zájem jednat a ujistili nás, že všechna měření i kontroly ze strany ČIŽPu a dalších orgánů jsou v pořádku. Navíc chystají další opatření, která by měla do budoucna podobným zhoršením kvality vzduchu zabránit,“ řekl Pavlík.

O jaká opatření se jedná? „Na podzim by mělo dojít k instalaci filtračního zařízení, které sníží emisi tuhých znečišťujících látek za chladícím bubnem. Akce přijde na 4 až 5 milonů, zkušební provoz bychom chtěli spustit v říjnu,“ uvedl Skácel.

Další opatření ve formě takzvané vodní pračky chystá firma pravděpodobně na léto 2009.
Kromě toho čeká firmu pravidelná letní čtrnáctidenní odstávka v době od 4. do 20. července, při které budou prověřena a opravena všechna hlavní zařízení. I to by mělo ovzduší prospět.