Kácející se venkovní panel na budově nářaďovny, nahozený rákos na stropech se loupe, hrozí spadnutí světel ze stropu v tělocvičně, luxfery v oknech jsou popraskané a všude se natahuje do výšky až přes metr voda po zdech.

Tak vypadá situace v tělocvičně Základní školy T. G. Masaryka v Litoli. Budova je 
z roku 1920 a město do ní v podstatě nedalo žádné větší peníze. „Tělocvična je využívaná denně do osmi devíti večer. Neumím si představit, že by se musela kvůli bezpečnosti zavřít," uvedl ředitel školy Petr Eliška, který už od roku 2008 bojuje za to, aby město situaci začalo co nejrychleji řešit.

Zastupitelé dostali ve středu na stůl varianty, jak tělocvičnu zachránit.

Odbor správy městského majetku už nechal vypracovat posudky od stavitelů a podle vedoucího odboru Vladimíra Kopeckého je evidentní, že zbourání staré a postavení nové budovy by vyšlo jak finančně, tak časově lépe, než opravovat starou budovu.

Věc má ještě ale další háček. Část pozemku, na kterém stojí tělocvična, je duplicitně zapsána v katastru nemovitostí na město, ale i na soukromé majitele . To vše teď radnice řeší.

Jak už bylo řečeno, ředitel základní školy Petr Eliška na zhoršující se stav budovy upozorňuje už od roku 2008. Poukazuje na každoroční posun venkovního panelu budovy, který může už každou chvilku spadnout. Navíc v tělocvičně jsou ještě elektrické hliníkové rozvody ze 70. let a staré vedení vody. Nářaďovna dokonce nemá základy. „Zakázal jsem 
v tělocvičně míčové hry, protože hrozí spadnutí světel. Každý náraz míče do rákosového stropu znamená nebezpečí. Navíc máme velmi špatný energetický audit," vyjmenoval jasné argumenty na zajištění bezpečnosti tělocvičny ředitel. Až teprve nyní se řediteli Eliškovi podařilo přesvědčit školskou radu, aby ve věci zajištění bezpečnosti dětí v tělocvičně začala jednat. Poslala na Radu města žádost o prozkoumání situace.

Podle starosty Jiřího Havelky rada vydala usnesení, ve kterém uložila odboru správy majetku posoudit stav a možnosti, jak tělocvičnu zabezpečit.

Zastupitelé se shodli na základě posudku na tom, že budova už není k záchraně a musí se zbourat a postavit nová. „Schválili jsme na příští rok zajištění bezpečnosti. Nejsem stavitel, ale myslím, že hlavním krokem bude zbourání zavětrávacích panelů na budově nářaďovny a opravení střechy. Požadavek pana ředitele byl také na lepší připevnění světel v tělocvičně, která jsou přimontována do rákosového stropu," uvedl starosta Jiří Havelka s tím, že se příští rok také zpracuje projektová dokumentace na stavbu nové tělocvičny. „Tím bude připravena stavba tak, aby mohla v roce 2015 začít. Ale zda se tak stane, bude už otázka na další zastupitelstvo," dodal Jiří Havelka.