Podle mluvčí radnice v Lysé Jany Křížové celková rekonstrukce nadjezdu přes železniční trať postupuje v souladu s harmonogramem. To znamená, že by se vše mělo stihnout do podzimu roku 2019. Ale to je opravdu ještě daleko. S tím se místní musí naučit žít.

Nedávné bourání a rozebírání nadjezdu se obešlo bez velkých výhrad v blízkosti bydlících Lysáků. „Ač bourání probíhalo v noci, nebyly ze strany občanů zde žijících žádné větší stížnosti na hluk.  Místní si však stěžovali na prach ze stavby. Naši hasiči okolí  pravidelně kropili vodou, ale úplně se prašnosti vzhledem k povětrnostním podmínkám zabránit nedalo. Bourání se uskutečnilo za velmi teplého a suché počasí,“ vysvětlila mluvčí Jana Křížová.

Stavaři se v těchto dnech dohadují na metodě sanace zdí nadjezdu. Do té doby je nutné provést diagnostický průzkum zdí v celém rozsahu, a to do 30. června. Na základě průzkumu se rozhodne o způsobu sanace. Pravděpodobně půjde o přibetonování. Svá pravidla má i ocelová část nadjezdu.

Dodavatelská firma zahájí také přípravu výroby ocelové konstrukce s montáží v příštím roce.

Další zprávou, která vyděsila především obyvatele čtvrti Litol, pak byla informace o opravě litolského mostu, který měl být letos také uzavřen. Zmíněná čtvrť by tak byla téměř odříznuta od světa. Po dohodě radnice s krajským úřadem byla tato plánovaná akce naštěstí odsunuta na pozdější dobu.

Nyní přichází v souvislosti s opravou nadjezdu zásadní zpráva. Nutno jedním dechem dodat, že jednoznačně pozitivní. Krajský úřad schválil zařazení výstavby další části východního obchvatu města do zásobníku projektů spolufinancovaných z prostředků Evropské unie. Stavět by se mělo v letech 2019 a 2020.

Náklady na zásadní opravy nadjezdu se vyšplhají na 276,3 milionu korun – přičemž se počítá s podporou z evropských fondů dosahující až 228,3 milionu. Za tyto peníze se podaří nejen zaručit, že most bude bezpečný a zůstanou zachovány všechny jeho funkce včetně zatížitelnosti a vazby na další komunikace, ale navíc konstrukce získá i větší odolnost. Pro nové podpěry mostu by pak neměla být problém ani tak extrémní situace, jako je náraz vlaku – v případě, že by souprava vykolejila.