V době, kdy se mění hodnoty kolem nás a kdy lidstvo řeší svou budoucnost, to byla pro každého kolemjdoucího možnost se zastavit a zamyslet nad hodnotami v sobě samém. „Kdybych to měl vyjádřit slovy Jana Ámose Komenského, od jehož narození jsme si letos připomněli 425 let, pak bych řekl, že mnozí zbloudili v nejrůznějších a nejpodivnějších labyrintech tohoto světa a ztratili smysl a cíl svého života," připomněl před začátkem čtení Bible za organizátory Petr Plaňanský.