Zájemci budou mít během letošního léta mimořádnou příležitost podívat se přímo s odborným výkladem na libické hradisko. Národní kulturní památka tak chce přilákat návštěvníky, kteří se kvůli koronavirové situaci nedostanou na zahraniční dovolené, ale chtějí si rozšířit obzor po českých památkách.

Vše se uskuteční v rámci celostátního projektu Archeologické léto 2020. Po stopách našich předků se lze v nymburském regionu vydat na hradisku v Libici nad Cidlinou. „Celý areál patří k Národním kulturním památkám a je jedním z významných míst českých raně středověkých dějin. Do historie se Libice zapsala především díky rodu Slavníkovců, který zde vládl v druhé polovině 10. století. Tehdy byl na opevněném hradisku postaven kostel podle vzoru tzv. Otonské kultury,“ uvedl Jan Mařík z Národního památkového ústavu.

Součástí komentované prohlídky bude i prohlídka Pamětní síně na libickém obecním úřadě, kde je také k vidění expozice archeologických nálezů.

Organizátoři nabízejí tyto termíny 15. a 24. července a 5. a 26.srpna. Průvodcem bude právě archeolog Jan Mařík. Prohlídku je nutno rezervovat na webové adrese archeologicky-ustav-av-cr.reservio.com.

Archeologický ústav AV ČR v Praze ve spolupráci s Národním památkovým ústavem připravil na prázdniny sérii komentovaných prohlídek na vybraných archeologických lokalitách nazvanou Archeologické léto 2020. Prohlídky budou v jednotlivých lokalitách zajišťovat odborníci, kteří umožní nahlédnout, co obnáší práce archeologa a co se skutečně skrývá v zemi na známých i trochu pozapomenutých lokalitách.