Radní odmítli variantu libické spojky v té podobě, že by jedna kolej vedla severně od dálnice D11 a druhá jižně. To by podle náměstka hejtmanky Miloše Petery vedlo k narušení migračních tras některých savců, například jelenů. „Dále má tato varianta významně negativní vliv na biotopy zvláště chráněných druhů velkých savců,“ doplnil Petera. Zbylé varianty počítají s tím, že obě koleje povedou severně od dálnice.

Už je také jasný termín, kdy by k modernizace zhruba 19 kilometrů trati včetně výstavby libické spojky mělo dojít. Termín byl stanoven na roky 2023 – 2028. Stavba zahrnuje výměnu železničního svršku a spodku, bude provedena rekonstrukce mostů a propustků na stávající trati a výstavba nových mostních objektů na nové části trati. Z důvodu zvýšení bezpečnosti dojde k rušení řady železničních přejezdů. Přejezdy budou buď zrušeny bez náhrady, nebo budou nahrazeny mimoúrovňovým křížením. Zachované přejezdy budou rekonstruovány.

Na trati se počítá se zvýšením rychlosti vlaků ze současných 120 na 160 kilometrů za hodinu. Očekává se až třetinový nárůst nákladní dopravy.