Koncem loňského roku se začalo v obci s výstavbou druhé etapy vakuové kanalizace. Před tím se dlouho hledala nejschůdnější cesta, jak získat státní dotaci, bez které by obec rozpracované dílo nebyla schopna dokončit. Nakonec se ukázalo, že vhodnější bude, na rozdíl od první etapy, která se budovala v rámci Svazku obcí Cidlina, požádat o potřebné peníze samostatně.

„Celý projekt je v podstatě financován ze třech zdrojů a hodnota díla dosahuje zhruba padesáti a půl milionů korun. Ministerstvo zemědělství poskytlo příspěvek, který pokrývá 45 procent celkových nákladů, na 35 procent si obec musela vzít půjčku a 20 procent bude uhrazeno z vlastních zdrojů. V současné době je výstavba dokončena Nerudova, Krátká, Mánesova a Severní ulice v severní části obce. U jednotlivých rodinných domků jsou instalovány šachty, úspěšně tady byly provedeny tlakové zkoušky.

Další tlakové zkoušky se budou uskutečňovat u objektů v ulicích Ke Stadionu a Okružní. Zkušební provoz na první kanalizační větvi by měl být zahájen v první polovině dubna,“ uvedl libický starosta Milan Kožíšek. Výkopy pro kanalizační rozvody podléhají archeologickému dozoru ze strany pražského Archeologického ústavu a zatím se neobjevily žádné problémy. Letošní zima měla mírnější charakter, takže se celkem dařilo dodržovat harmonogram stavebních prací. V březnu však výkopy komplikovaly vytrvalé deště. Stavební firma konzultuje s obcí každou změnu.

„V dalších týdnech se kanalizace měla budovat v ulici Na Okrajku, ale dochází ke změně, takže ještě před tím přijdou na řadu rodinné domky a další objekty v Opolanské ulici. Jednou z podmínek přidělené dotace zůstává dokončit výstavbu do konce letošního roku,“ doplnil libický starosta Milan Kožíšek.

MILAN ČEJKA