„V těchto dnech se především soustřeďujeme na dokončení druhé etapy revitalizace základní školy. Závěrečné práce finišují a týkají se úprav fasády, chodníků, instalace tepelných čerpadel a drobných oprav. Vše by mělo být hotové do konce roku,“ předeslala starostka. V první fázi proběhla úprava kotelny a náklady byly hrazeny z obecního rozpočtu. Druhá fáze je spojená s dotací a týká se kompletní revitalizace školy. U jednotlivých pavilonů se měnila okna, došlo rovněž k zateplení obvodových zdí a střech.

Jako prioritu bere investice do školy i opoziční zastupitel Martin Král starší. „V minulém zastupitelstvu jsem zasedal v radě a do školy šlo 30 milionů korun z dotace. Naše devítiletka má tradici, budeme usilovat o to, aby do ní začaly chodit děti z dalších obcí,“ uvedl Král starší.

Školou plány obce nekončí. Jako nutnost zmínila starostka výstavbu vodovodu. „V mnoha domcích vysychaly letos studny a situace by se mohla dále zhoršovat,“ poznamenala. V nejbližší době by se tak měla podávat žádost o dotaci na Ministerstvo zemědělství. „Případná podpora se bude týkat vybudování hlavních vodovodních sítí. Na realizaci přípojek se pokusíme sehnat příspěvek od krajského úřadu,“ vysvětlila Myšková.

Nové vedení si také uvědomuje neutěšený vzhled obce. Chce řešit těžkosti s pořádkem, úklidem komunikací a údržbou veřejných prostranství. S některými problémy se lze vypořádat snadněji, jiné oblasti se ale neobejdou bez investic. I tady bude snaha využít aktuálně vypsané dotace a zbytek bude třeba možnostmi rozpočtu. „Rozhodně musí dojít k razantnímu zefektivnění našich vlastních technických služeb. Mám na mysli účinnou koordinaci prací tak, aby bylo uklizeno, posečena tráva a podobně,“ dodala starostka.

A i v tomto bodě nachází podporu. Čistotu a vzhled obce totiž vidí jako důležitý aspekt i Sdružení spolků Libice nad Cidlinou. „Malé technické služby tady obstarávají čtyři lidé. Máme představu, že by ta efektivita práce mohla být o dost vyšší,“ řekl Král starší.

Další problém, který chce nové vedení řešit, je situace kolem kulturního domu. Představitelé obce mají schválenou studii na rekonstrukce objektu. Na základě této studie by měla být vypracována projektová dokumentace. Ovšem velmi aktuální je urychlené obnovení provozu restaurace, která je již řadu měsíců zavřená. „Nabídneme ji k pronájmu. Za ideální termín otevření považujeme leden roku 2019. Začne plesová sezóna,“ poznamenala starostka.

Další problematikou, kterou chce vedení řešit, je hlučnost z dálnice D11. Do popředí jeho zájmu se pak může dostat i cestovní ruch, konkrétně vybudování základního zázemí pro přijíždějící turisty. Jedná se především o občerstvení, toalety a také o dostupnost místního muzea.

Plánů je mnoho, ale volební období má pouze čtyři roky. Starostka Iveta Myšková zdůraznila, že nové vedení nechce slibovat nemožné, ale udělá maximum, aby se mnohé vyřešilo. „Nevím, zda vše stihneme za čtyři roky, některé záležitosti patří mezi běhy na dlouhou trať. Cítím ale velký potenciál v novém zastupitelstvu. Všichni mají zájem aktivně se zapojit,“ doplnila Myšková s tím, že cílem je, aby Libice patřila k místům, kde se lidem bude dobře žít.

Martin Král starší hodnotí vize starostky jako pěkné plány, které nejsou ale podle opozice splnitelné. „Myslím, že mají velké oči. Finance jsou věc jedna, plány věc druhá,“ řekl. Zároveň ale podotkl, že na některých plánech budou určitě naplno spolupracovat. „Nebudeme nějakou radikální opozicí,“ sdělil zastupitel.