Ta bude normálně sloužit veřejnosti, a to na vlastní nebezpečí. „Stěna má svůj provozní řád, je veřejně přístupná s přesně určenými pravidly hry. Vysoká je 10 metrů, široká dva,“ uvedl Pavel Hlaváč z TKD Mladá. Provozovatelem stěny je profesní sdružení Help In Denger. Město na populární lezeckou stěnu přispělo 68 tisíci korunami, společnost TKD dvaceti.