S velkým letištěm zásadně nesouhlasíme a požadujeme podrobné informace o dopadech na životní prostředí a život lidí v širokém okolí. Takový je výstup z jednání starostů dvaceti obcí kolem bývalého vojenského prostoru letiště Boží Dar, které se uskutečnilo začátkem října jako reakce na rozhodnutí Rady kraje. Ta na svém zasedání totiž už schválila dvě firmy, které by měly začít vyjednávat s obcemi o dalším využití bývalého vojenského prostoru. Je však nad míru jasné, že prioritou kraje je vybudování letiště.

Na jednání starostů byla ustavena tříčlenná vyjednávací skupina složená z milovického starosty Milana Krause, starosty Strak Josefa Šťastného a všejanské starostky Zuzany Nekovářové. Ta by měla hájit zájmy obcí kolem letiště.

Starostové se většinou shodli na tom, že letiště nechtějí. Ale například Milovice záměr jednosměrného letiště mají dokonce ve svém územním plánu. Naopak Straky letiště od začátku zásadně odmítají. „Už sedmého srpna výběrová komise krajského zastupitelstva jednala o strategickém partneru. Přitom první oficiální informace jsme od kraje měli až 18. září. My jsme zásadně proti letišti,“ uvedl stracký starosta Josef Šťastný.

Dvacet starostů se však shodlo na zásadních bodech. „Území je nutno revitalizovat a začít smysluplně využívat, ale s velkým letištěm nesouhlasíme. Chceme informace o dopadech na životní prostředí a životy lidí v širokém okolí,“ je uvedeno v zápisu ze schůzky. Nová komise bude tyto požadavky prosazovat.