Peníze budou ze Středočeského Fondu podpory cestovního ruchu, který byl určen na podporu významných kulturních, společenských a sportovních akcí přispívajících k rozvoji cestovního ruchu. „ Jde zejména o festivaly, významné mezinárodní akce či mimořádné sportovní události. Důležitými kritérii pro hodnocení jsou návštěvnost minimálně tisíc osob a nadregionální význam akce,“ vysvětluje radní pro oblast kultury, památkové péče a cestovního ruchu Václav Švenda.

Celková výše podpory je stanovena na 6,4 milionu korun. Navrženo na ni bylo sedmnáct akcí.

Čtyři akce jsou navíc navrženy v návaznosti na možnost získání víceleté opakované dotace až do roku 2025. Jde Let it Roll – a dále o Mělnické vinobraní, Kmochův Kolín a Národní svatováclavskou pouť.

Švenda připomněl, že možnost získání návazné víceleté dotace byla zavedena loni. „Je vidět, že tento koncept měl smysl, neboť čtyři organizátoři akcí splnili veškeré náležitosti a projevili zájem o opakovanou dotaci i v letošním roce,“ okomentoval.

Součástí dotačního programu byla také podpora určená pro významné sportovní akce. V tuto chvíli probíhá hodnocení došlých žádostí. Celkově má být na podporu sportovních akcí rozděleno dalších 3,7 milionu korun.