Jenže to je minulost. Ostrov podle zástupců radnice potřebuje po povodni odborný zásah. Proto město Nymburk oslovilo dendrologa Josefa Součka, který má do letošního září vypracovat studii včetně doporučení, jaké odborné zásahy na Ostrově provést. Včetně kácení starých a sázení nových stromů. „Byla opět navázána spolupráce a uzavřena smlouva s Josefem Součkem, který zpracuje projekt, jež bude obsahovat geodetické zaměření, aktualizovaný dendrologický průzkum včetně mapových podkladů,“ uvedl místostarosta Bořek Černý.

Podle jeho slov se Souček již dříve podílel na zpracování odborné dokumentace o lesoparku Ostrov a lokalitu velmi dobře zná. Prováděcí projekt bude mimo jiné obsahovat mapové podklady návrhu kácení a ošetření dřevin, osazovacího plánu a vytyčovacího plánu. Na základě zpracovaného projektu bude možné žádat o spolufinancování projektu v rámci dotačních titulů a vybrat dodavatele. Projekční práce vyjdou na 290 tisíc korun.

Zásah ano, ale citlivý

Podle nymburského učitele přírodopisu a autora naučné stezky na Ostrově Marka Velechovského by měl být zásah přiměřený. „Rozumím, že se odklidí stromy z cesty, rozumím, že se opraví třeba lavičky a další mobiliář. Ale co dalšího je třeba revitalizovat? Svůj postoj k ponechání některých částí parku pouze k přírodním dějům jsem zmiňoval na komentovaných procházkách. Příroda si najde cestu a naopak to pomůže biodiverzitě,“ uvedl Velechovský. Podle jeho názoru si původní park zaslouží řízenou péči a údržbu. „Samozřejmě odbornou a rozumnou. A další lesní části by měly být ponechány - zase rozumně řízeně - tak nějak sobě,“ doplnil přírodopisec.

V tom jej podpořil i liberecký přírodovědec, entomolog a cestovatel s nymburskými kořeny Jaroslav Šťastný. „Park je cenný právě díky velice zachovalým a starým partiím, které imitují podmínky původních lužních lesů středního Polabí. Považuji za nutné, aby město nechalo udělat kvalifikovanou studii EIA a teprve potom přistoupilo k nějaké "revitalizaci/obnově". Bylo by vhodné, aby do toho vstoupila nějaká organizace, která to bude nezávisle hlídat,“ navrhuje Šťastný, pro kterého je Ostrov srdeční záležitostí, strávil na něm dětství.

„Především jako biolog vím, jak je ten park unikátní (a to se trochu vyznám jen v entomologii a mykologii). Ostrov je ojedinělým refugiem pro množství organizmů, které zde nacházejí podmínky k přežití, protože okolní zemědělská krajina jim to neumožňuje,“ doplnil přírodovědec a entomolog.