Přestavba pavilonů nymburské nemocnice zajímá všechny: město jako zřizovatele, všechny zaměstnance a samozřejmě občany Nymburka a okolí. Je předmětem vzrušených debat o tom, zda povede ve finále k tomu zásadnímu, a to je dostatečná 
a kvalitní péče o pacienty.

Kritikou stávajících plánů nešetřili na posledním jednání zastupitelů členové Okresního sdružení České lékařské komory. Jeho předseda Martin Dvořák naznačil obavy o kvalitu péče o pacienty a vyzval zastupitele, aby přestavbu pavilonů nemocnice lépe kontrolovali.

Ve výzvě, určené členům zastupitelstva, členové okresního sdružení České lékařské komory kritizují kromě jiného současný záměr rozdělit stávající špičkovou jednotku intenzivní péče na dvě části 
a rozšířit ji o speciální lůžka OCHRIP (oddělení chronické resuscitační a intenzivní péče určené pro pacienty s respiračním selháním). Pořízení těchto lůžek a následný provoz takto úzce specializované jednotky by podle nich však znamenal značné další náklady a je otázkou, zda si je okresní nemocnice může dovolit. „Na druhé straně by pořízení lůžek OCHRIP mohlo přispět ke zvýšení prestiže nemocnice," podotkl uvolněný člen rady města Zdeněk Vocásek.

Základní problém nymburské nemocnice je podle lékaře Aleše Omáčky v tom, že dosud neexistuje jasná představa, 
v jakém rozsahu má nemocnice péči poskytovat. „Jak velká mají být jednotlivá oddělení, zda bude poskytována péče pouze akutní, nebo i následná," připomněl Omáčka.

Všichni se ale shodli na jednom. Že je nezbytné vypracovat střízlivou vizi poskytované péče, a to co nejdříve. Na její podobě se však musejí podílet všichni, jichž se dotýká, jedině tak bude moci nemocnice kvalitně fungovat. Proto je potěšující, že město i zástupci okresní lékařské komory udělali v závěru jednání vstřícný krok a i přes dosud rozdílné názory se dohodli na spolupráci.

IVANA ŠMEJDOVÁ