V tuto chvíli má vypracovanou technickou studii za účelem zřízení nové lávky pro pěší a cyklisty přes plavební komoru.

„Současná lávka přes komoru je vybavena vysokými schodišti a je tak pro osoby s kočárky, cyklisty, nebo starší osoby velmi obtížné či bez pomoci druhých zcela nemožné ji přejít,“ řekl radní Zdeněk Vocásek.

Zadání tak vyústilo v návrh pohyblivé lávky, jež se v případě projíždění plavidel bude otáčet mimo průjezdný profil plavební dráhy s napojením na existující přístupové cesty.