Tedy zhruba jeden rok a dva týdny k tomu. První chodci a cyklisté by se tak přes novou lávku mohli projít v druhé polovině září příštího roku.

Ačkoliv zástupci radnice hovořili o tom, že stavba lávky začne ještě v letních měsících, nakonec se tak stane až po letních prázdninách. „Náročná stavba zahrnuje řadu legislativních úkonů, které musí být dodrženy, a tak významná investice musela čekat na důležité dokumenty ze strany zhotovitele. Ty byly firmou předány dne 23. července a vzápětí došlo k uzavření smlouvy, jejíž součástí je i harmonogram výstavby,“ uvedl mluvčí nymburské radnice Petr Černohous.

V současné době se podle vyjádření města připravuje předání samotného stanoviště, k čemuž dojde za necelý měsíc. „Během této doby musí zhotovitel připravit realizační dokumentaci stavby, zpracovat dopravní inženýrské opatření a běží povolovací procesy související se začátkem samotné stavby. Město souběžně jedná s technickým dozorem stavby a koordinátorem Bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. K samotnému předání staveniště dojde 7. září a délka výstavby je plánována na 55 týdnů,“ doplnil Petr Černohous.

Stavební povolení má město už od loňského prosince. Nová lávka o délce 228 metrů bude umístěna v ose bývalé lávky, která byla stržena 3. srpna 2018. Spojovat bude levý a pravý břeh Labe, městskou částí Zálabí s centrem města. Autorem vítězného návrhu je společnost SHP – Stráský, Hustý a partneři. Projektant Jiří Stráský je autorem i předchozí stržené lávky. Ta nová bude široká čtyři metry a nově ji budou využívat cyklisté i pěší. V akutních případech po ní budou moci projet záchranáři, hasiči či policisté. Její konstrukce bude snadnější na kontrolu a je koncipována s důrazem na minimalizaci případné koroze.