Proč k zavření těchto prostor došlo? A proč právě nyní? Zjišťovali jsme u místostarosty Jana Rittera. „Máme zatím neoficiální zprávu z Kloknerova ústavu, jehož odborníci prováděli diagnostiku zavřené lávky. Konstatují, že za současného stavu nelze predikovat její stabilitu, tedy ani bezpečnost včetně prostoru pod ní, proto musíme z preventivních důvodů na tuto situaci reagovat. K uzavření podchozí plochy došlo i na základě jednání s dotčenými orgány jako je Policie ČR, Povodí Labe, Hasičský záchranný sbor a další. Další informace o následných opatřeních budou v nejbližší době poskytnuty,“ řekl Ritter.

Proč tedy došlo k uzavírce prostor části parkoviště až nyní, nikoliv hned se zavřením lávky, jak po tom ostatně některé komentáře na sociálních sítích volaly? Podle slov místostarosty bylo uzavření lávky pro pěší rozhodnutím vedení města, ke kterému je vedlo oficiální doporučení odborníků v souvislosti s neskončeným vyšetřováním pádu lávky v Tróji. „Nyní už je jiná situace, kdy specialisté naši lávku začali cíleně diagnostikovat na základě zkušeností z výzkumu v Tróji. Po prvních zjištěních se odmítají zaručit, že k pádu lávky nemůže dojít,“ uvedl místostarosta.

Zároveň to také znamená okamžité zahájení příprav na demolici lávky pro pěší. „Bude zahájeno poptávkové řízení na dodavatele projektové dokumentace, řešit se bude v první řadě způsob, jak lávku odstranit. V úvahu přichází možný odstřel a následné vytažení celé konstrukce z řeky, další možnosti by byly pravděpodobně velice problematické a nákladné,“ vysvětluje Jan Ritter. I proto není schopen v tuto chvíli odhadnout, kdy by mohla být lávka odstraněna.

Zátarasy byly rozmístěny na parkovišti pod Eliškou ve středu dopoledne. Dva z nich byly ještě ve čtvrtek ráno otevřené a umožňovaly autům vjezd do sídla poříční policie. U otevřených zábran byly dopravní značky se zákazem vjezdu všech vozidel a také se zákazem vstupu chodců. Další zábrany jsou umístěny na stezce, kde začíná vstup do zahrady Základní školy Tyršova.

Části místních se pochopitelně omezení přístupu na část parkoviště a přerušení trasy cyklostezky nelíbí. „Místo za divadlem pro rezidenty je zrušené kvůli bezpečnosti, místo pro rezidenty před zmrzlinárnou taktéž kvůli značce K+R. 5 míst pod Eliškou je vyhrazeno pro rodiče, kteří vedou děti do školy. Můžu vědět, kde mám jako rezident bydlící u divadla parkovat?“ ptá se například Zdeňka Rajlová.

Situace s lávkou přes Labe se začala řešit na konci minulého roku po pádu prakticky stejné lávky v pražské Tróji. Jelikož dlouho nebyly známé příčiny nečekaného zřícení lávky, bylo místní radnici doporučeno odbornou firmou lávku uzavřít, což se stalo 13. prosince. Následoval soubor opatření směřující k ulehčení situace lidem ze Zálabí. Jedním z opatření je možnost jezdit linkovými autobusy mezi Zálabím a centrem zdarma. V současné době už se také připravuje vyhlášení architektonické soutěže na podobu nové lávky, která by pojala nejen chodce, ale i cyklisty a řeší se financování stavby. Uzavřený most zkoumali odborníci z několika ústavů. Právě poslední provedená diagnostika od specialistů z Kloknerova ústavu dovedla vedení města k rozhodnutí uzavřít také prostory pod lávkou, což platí od čtvrtečního odpoledne.