Rekonstrukce probíhala od loňského srpna. V průběhu jeho rekonstrukce došlo podle Martina Bučka z Ředitelství silnic a dálnic například k rektifikaci závěsných lan, což je vlastně dopnutí jednotlivých závěsů tak, aby došlo k výškovému vyrovnání mostovky. Provedena byla i jejich kontrola.

„Dále se provedla výměna dilatačních závěrů, výměna zábradlí, oprava říms, kompletní oprava středního pásu mostu v místech prostupu lan, obnova zádržného systému, oprava kotevních závěsů lan, zamezení zatékání do konstrukce a nová elektroinstalace v mostu,“ vyjmenoval seznam provedených prací Martin Buček. Celkové náklady přesáhly 56 milionů korun.

Dálniční lanový most byl jako přemostění Labe postaven v roce 1989. Jde o konstrukci nového typu, která v porovnání s klasickými betonovými mosty stejného rozpětí šetří až 30 % betonu a oceli. To si ovšem vyžádalo řadu konzultací s mnoho pracovišti, protože statické řešení bylo náročnější a obtížnější. Všechny požadavky vyplývající z dálničního provozu a lodní dopravy na Labi se však podařilo splnit a současně bylo vytvořeno estetické dílo, které zapadá do krajiny.