„Seznamují se s praktickými zásadami fotografování v zimní přírodě,“ uvedl Velechovský.

Prý se na Labi u hasičského hřiště v místech, kde se vlévají Vala do Labe, shlukuje větší množství zvláštních zimních obyvatel města. „Je to úžasné na pozorování, všechny ty nutrie, kachny, lysky či labutě . Na nezamrzlé řece můžou lidé uvidět plaché kormorány velké. Dokonce jsem zahlédl orla mořského, který v Nymburce není typickým zjevem,“ řekl Velechovský.

I ve čtvrtek byl Velechovský pozorovat cvrkot v místě, kde se prý běžně objevují i ledňáčci. „Šel jsem navečer kolem Labe a najednou, je to jako drahokam na stromě,“ vyjádřil se Nymburák David Šitavanc. „Párek ledňáčků je na Ostrově. Dneska jsem viděl slípky zelenonohé,“ přidal Velechovský.

Tak nezbývá než vzít rohlíky, nebo jablko, a vydat se na Labe, nebo potok Liduška.