Vedení města však na důvodech a opodstatněnosti odvolání Aleny Havelkové trvá. „Do současné doby nepředložila požadovanou koncepci rozvoje nemocnice a nepravdivě informovala o její finanční kondici,“ zopakoval místostarosta Bořek Černý.

Opozice kritizuje způsob odvolání jednatelky i dozorčí rady. „Tento krok působí poněkud podivně, neboť nebyl členům dozorčí rady oznámen a ani jim nebylo sděleno, v čem pracují dle stávající valné hromady – rady města – špatně a proč jsou tedy odvoláváni,“ píše se v dokumentu opozice. Ten také uvádí, že nové vedení města s Alenou Havelkovou od svého zvolení vůbec nekomunikovalo.

Koalice však na svém stanovisku trvá a důvody odvolání jednatelky považuje za vážné. Kromě absence koncepce a nepravdivého informování jmenoval místostarosta Bořek Černý i další důvod odvolání. „Nemocnice má též vážné problémy ve spolupráci se Záchrannou službou Středočeského kraje při zajištění péče o akutní pacienty. Nemyslíme si, že tyto důvody jsou malicherné,“ řekl Černý.

Dalším kritizovaným bodem je jmenování krizového manažera Ivana Olivy do čela nemocnice do doby, než proběhne výběrové řízení. Opozice se ptá, kdo vybral muže, po jehož působení v nemocnici Na Homolce se v ní měly najít neplatné smlouvy za více než 400 milionů korun.

Podle místostarosty je ale výběr krizového manažera v kompetenci rady města a nejednalo se o nestandardní krok. „Ivan Oliva splnil všechny zákonné podmínky, aby mohl být do této funkce jmenován. Je pro tuto oblast vysoce kvalifikován a má bohaté profesní zkušenosti v této oblasti. K závěrům ministerské kontroly v nemocnici na Homolce se nejsme oprávněni vyjadřovat,“ řekl Bořek Černý.

Mimořádná schůze zastupitelů svolaná na popud opozice se bude konat 5. dubna. Starosta je povinen jednání svolat, pokud o něj požádá minimálně třetina zastupitelů. V nymburském případě by to bylo sedm, výzvu však podepsalo 10 opozičních zastupitelů a v pátek 15. března ji odeslalo vedení města. To pak musí vyhlásit termín do 21 dnů, v tomto případě je hraničním termínem právě pátek 5. duben.