Náměstí, parky a ulice pojmenované po komunistických pohlavárech, sovětských „hrdinech“, bolševických kulturních prominentech či přímo masových vrazích rychle získávaly v roce 1990 nová jména. Často se místopisné názvy vracely k původním jménům před komunistickým pučem v roce 1948. Jindy dostávala jména nová a není úplnou výjimkou, že některé ulice nesou od první republiky už třetí pojmenování.

Nejinak je tomu v Nymburce. Při příležitosti výročí událostí 17. listopadu jsme si připravili malý kvíz, v němž si zejména příslušníci střední a starší generace mohou zkusit, jak si pamatují názvy ulic a prostranství z dob před rokem 1989, případně ještě dříve.

Kvíz v žádném případě není nostalgickou vzpomínkou na staré časy. Naopak. Budiž připomínkou doby, která se snad už nikdy nevrátí.