Nyní radnice vypisuje výběrové řízení na zpracovatele projektu. Opoziční zastupitel Tomáš Friedel však upozorňuje na fakt, že město v současné době nemá na takovou akci peníze a jedná se o dlouhodobý projekt, u nějž není jisté, zda bude vůbec někdy uskutečněn.

Nové třídy a kuchyně

O tom, že se chátrající kulturní dům Janoušek stane součástí Základní školy Tyršova, se mluví už řadu let. Poté, co statik zjistil, že přestavba budovy je možná, uvažovalo se o využití dřívějšího kulturního domu jako moderní tělocvičny a prostor pro družinu. To bylo v roce 2018. S takovým plánem město neuspělo a navíc se ukazuje, že daleko akutnější potřebou bude zprovoznění nových tříd pro žáky, jejichž počet bude v příštích letech narůstat. Jinými slovy, nejzávažnějším problémem současnosti je navýšení počtu míst pro děti ve školách.

„Jako prioritní se ukázala především potřeba navýšení počtu kmenových učeben, a to i s ohledem na existenci dotační podpory právě tohoto způsobu rekonstrukce stávajících škol. V loňském roce zpracoval architekt města Jan Němec novou studii, která prověřila možnost využití tohoto objektu právě za tímto účelem,“ uvedla místostarostka Stanislava Tichá (Nymburk s klidem). Studie navrhuje využít budovy Janouška jako školní kuchyně a jídelny. A k tomu by v bývalém kulturáku vzniklo i šest nových učeben se zázemím. Naopak stávající jídelna s kuchyní v budově školy by byly přebudovány do podoby dalších třech tříd. Náklady na takovou proměnu vyjdou odhadem na 220 milionů korun. Jen projektová dokumentace bude stát 8 až 10 milionů.

Kde vzít peníze

To, že Nymburk momentálně nemá vlastní peníze ani vyhlédnutou příslušnou dotaci a akci prezentuje tak, že budova se bude v dohledné době rekonstruovat, kritizuje opoziční zastupitel Tomáš Friedel (Změna pro Nymburk), který se několikrát vyjádřil přímo pod příspěvkem na stránkách města. „Kritizuji, že zpráva vyznívá tak, že se bude rekonstruovat. (…) Nebude. Nemáme peníze. Není dotace. Pokud by zpráva uváděla, že se znovu oživuje historický záměr s budovou něco dělat, že jsme na úplné začátku procesu, který může trvat roky i víc, že jsme už při nejmenším jednou s jinou projektovou dokumentací nikde neuspěli a že možnost, že tentokrát uspějeme, je naprosto ve hvězdách, pak by zpráva byla v pořádku. Jenže to zpráva neuvádí, takže v pořádku není,“ uvedl Friedel, podle nějž jde ze strany města o vytváření umělé dobré zprávy, která dobře dopadnout nemusí.

Zástupci radnice oponují, že je důležité mít projekt připravený a možnost získání dotace se může objevit kdykoliv. A na přípravu projektu pak nemusí být čas. Jako příklad uvádí situaci z loňského podzimu. „Jedna z výzev na školství byla vypsána 16. 10. 2023 a ukončení příjmu žádostí bylo 30. 11. 2023. Je zcela zřejmé, že za měsíc a půl není možné připravit ani studii, natož projektovou dokumentaci nebo získat stavební povolení. Díky připravenosti města byla do této dotační výzvy podána žádost na demolici a výstavbu Mateřské školy Růženka s navýšením kapacity z 50 na 150 míst,“ uvedli zástupci radnice.

Koalice i opozice se shodnou, že projekt na přestavbu bývalého kulturního domu Janoušek je krok dobrým směrem. Neshodují se ale v prezentaci samotného kroku a stávající reálné situace. Město si je vědomo, že bez získání dotace samo takovou investici nemá v nejbližších letech možnost zaplatit. Proto s dotací napevno počítá. „Rozsah plánované rekonstrukce umožňuje požádat o dotaci na rekonstrukci a rozšíření počtu tříd a na vybavení stravovacího provozu. Vlastní realizace bude odvislá od průběhu soutěže, získání stavebního povolení a výběru zhotovitele stavby. K rekonstrukci bude možné využít dotační prostředky ze státního rozpočtu, popřípadě jiných evropských fondů,“ uvedla mluvčí radnice Marta Svobodová.