Zastupitelé v pondělí večer rozhodli o budoucnosti kulturních zařízení ve městě. Na výběr měli ze dvou variant. Nakonec schválili, že radnice znovu vypíše výběrové řízení na výpůjčku a provozování Hálkova divadla, zruší městskou příspěvkovou organizaci kino Sokol, zachová Městské kulturní středisko (MěKs) jako městskou příspěvkovou organizaci a sloučí činnost kina do MěKs.

Druhou variantou bylo vypsání výběrového řízení na všechny tři organizace, a to buď jednotlivě nebo jako celek a zrušení příspěvkové organizace Městské kulturní středisko a Městské kino Sokol v případě, že bude vybrán vhodný uchazeč na provoz těchto zařízení.

Tato druhá varianta se však s ohlasem nesetkala. Do debaty se vložili i současní ředitelé městských kulturních zařízení. „V kultuře dělám od roku 1980. Myslím, že kulturní středisko udělalo řadu velkých akcí, jestli ho bude provozovat nějaká agentura, bude to něco úplně jiného. Ráda bych městské kulturní středisko zachovala,“ řekla na zastupitelstvu ředitelka MěKs Věra Svobododvá.

Podobný názor zastává i ředitel Hálkova divadla. „Vzdali bychom se toho mít vliv na kulturu ve městě. Navíc rušit něco, co funguje, je zbytečné,“ řekl na veřejném zasedání Miroslav Fišer.

Našli se však i tací, kteří navrhli úplně jinou variantu řešení. „Navrhoval bych vypsat výběrově řízení samostatně na divadlo, kino i kulturní středisko,“ řekl zastupitel David Vencour. Tuto možnost však podpořilo jen pět přítomných zastupitelů. Pro první variantu, která byla nakonec schválena, hlasovalo 17 zastupitelů.

Podle starosty Ladislava Kutíka je schválená varianta výhodná jak z ekonomických, tak provozních důvodů. „Myslím, že pokud chceme, aby MěKs zůstalo naše, je výhodné, aby pod nimi bylo i kino,“ dodal Kutík.

Do konce roku tedy zůstává ředitelem Hálkova divadla Miroslav Fišer. Městská příspěvková organizace kino Sokol bude zrušena k 21.12. 2008 a od 1.1. 2009 bude kino sloučeno do MěKs.