„Máme blokovaný hlavní vjezd do nemocnice, řidiči musí stát v kolonách. V září budeme mít posvícení a v tu dobu už musí být kruhový objezd Na Valech zprovozněný.“ To jsou slova starosty Tomáše Macha pronesená v půli srpna. Nyní je jasné, že ani na posvícení nebude žádný z kruhových objezdů dokončen. Původně měl být první kruhový objezd na křižovatce Velkých Valů a Boleslavské třídy u Hudebního klubu Mlejn otevřen v červenci. V těchto dnech se měl otevírat i druhý kruhový objezd před budovou ředitelství policie. To je však zatím v nedohlednu.

Faktem je, že vedení radnice má malé páky na to, jak průběh stavby ovlivnit. Jedná se o krajskou silnici a krajskou investici. „Ta situace je pro Nymburk opravdu nepříjemná,“ uvádí aktuálně k situaci starosta. „Firma nás ubezpečovala, a to i písemně, že přes všechny potíže předá první kruhák kraji do našeho posvícení. To se ale nestane a nezbývá nám, než se s tím co nejlépe vyrovnat.“

Vysvětlení dalšího odkladu dokončení nabídl Filip Kostelecký, zástupce firmy MaGe, která práce provádí. „Velmi se omlouváme objednavateli a zejména obyvatelům Nymburka za nedokončení druhé etapy k 5. září a přeložení prací třetí etapy k 29. září. Naše společnost posílila odbornou část výstavby kvůli nepředpokládanému rozšíření stavebních prací tak, abychom v zájmu ochrany zdraví obyvatel města a pacientů blízké nemocnice zabránili možným haváriím plynu, vody a elektřiny,“ uvádí jednatel firmy MaGe. „Projekt s něčím počítá a vychází ze zaměření sítí správcem. Ukázalo se, že sítě jsou v zemi položeny jinak. Například nízkotlak plynu kolem nemocnice vedl ve staré litinové trubce, která vykazovala úniky. Kabely CETIN zase vedly mezi živými elektrickými kabely. Vytěžit násyp jsme museli půl metru pod vedením sítí, odstranit poté ty, co tam nepatří a ochránit podle platných pravidel ty, které jsou aktivní. K tomu se musí vlastníci sítí vyjádřit a čas běží. Zhotovitel musí upozornit na rozpory a navrhnout řešení. K tomu musí dát souhlas třeba šest institucí,“ vysvětluje důvody zpoždění Filip Kostelecký. Návrh aktuálního harmonogramu s úpravou sítí dodá firma podle svého vyjádření ve čtvrtek 3. září.

Stavbu už od počátku provází řada problémů. Projekt logicky vycházel z předpokladu, že inženýrské sítě jsou pod silnicí uloženy podle plánů. Po odkrytí vozovky se však ukázalo, že v podloží jsou inženýrské sítě uloženy jinak, než je správci sítí mají v dokumentaci skutečně zakresleny. Novější rozvody se překrývají se starými, již nefunkčními. Odhalit funkční vedení od neodstraněného starého může pouze správce sítě, nikoli stavebník. Rovněž podloží neodpovídalo dokumentaci. I to přineslo problémy v podobě podmáčení materiálu.