Dva kruhové objezdy, které už loni slíbil krajský úřad vybudovat pár desítek metrů od sebe kolem vjezdu do nemocnice, přes léto řidiči ještě využívat nebudou.
Podle nejnovějších informací řeší momentálně úředníci na kraji technické záležitosti související se samotnou stavbou. „Konkrétně se jedná o přeložky sítí, což bude pochopitelně na takové tepně, jakou je Boleslavská třída, dost náročné," řekl radní Zdeněk Vocásek.

Podle jeho slov je tak reálný termín začátku výstavby prvního kruhového objezdu na křižovatce Boleslavské třídy
a Zbožské, tedy před budovou policejního ředitelství, až na podzim. „Pro tuto chvíli se počítá se začátkem výstavby tohoto kruhového objezdu na konci září," uvedl Vocásek.

Zatím není jasné, jestli se budou oba kruhové objezdy budovat současně, nebo postupně. Ten druhý vyroste na křižovatce Boleslavské třídy 
a Velkých Valů, tedy před Hudebním klubem Mlejn.

Jako přínos k plynulejšímu provozu, a tedy dobré řešení obou křižovatek, označil vybudování obou kruhových objezdů vedoucí nymburského dopravního inspektorátu Josef Ulrich. „Na křižovatce se Zbožskou se občas nehody stávají. Kruhové objezdy zpravidla dopravu zpomalují, takže 
v případě nehod jsou následky na kruhových objezdech většinou minimální. Ale hlavně si myslím, že to přispěje k plynulosti. Kdo přijíždí po Velkých Valech a chce odbočit směrem k náměstí, tak ví, že ve špičce je to prakticky nemožné. Byť nové kruhové objezdy dopravu zpomalí, bude podle mého plynulejší," myslí si šéf dopravky.

Investiční záměr schválila Rada kraje, vlastník silnic. „Projekt bude stát podle předpokladů celkem 14 milionů korun, které bude hradit kraj z rozpočtu," řekl hejtman Miloš Petera. Mezi původními návrhy bylo i vytvoření světelných křižovatek, tedy řízených semafory. „Ovšem výhodou kruhových objezdů je fakt, že odpadá vytvoření odbočovacích pruhů, a jejich realizace bude jednodušší," vysvětlil Zdeněk Vocásek.

Také hejtman věří, že vybudování kruhových objezdů předejde kolizním situacím, které se na obou místech 
v současné době vyskytují. „Projekt vyřeší dosavadní intenzivní přetíženost křižovatek, na nichž dochází ke kumulaci vozidel přijíždějících od Poděbrad a od Lysé nad Labem. V místech křížení se tvoří kolony a dochází ke kolizním situacím. Přestavbou stávajících křižovatek na okružní křižovatky dojde ke zklidnění dopravy na průtahu městem, zlepšení její plynulosti a zvýšení bezpečnosti," říká hejtman Miloš Petera.