Už před časem dopravní inženýr uvedl, že v podstatě jediným možným časem, kdy k takové stavbě může dojít, jsou letní prázdniny. V jiné době město takové objížďky neunese. Jenže stavět se podle aktuálních informací nebude ani letos v létě.

Proč? V předchozích letech byla situace brzděna výkupem pozemků ze strany města. To potřebovalo vykoupit několik metrů pozemku v parku u polikliniky, kam bude kruhový objezd zasahovat. Výkup se zkomplikoval smrtí majitele a následným dědickým řízením. Radnici se však podařilo jednání o převodu letos dotáhnout do konce. „Potřebné pozemky byly odkoupeny a všechnu potřebnou dokumentaci jsme předali 2. března na krajský úřad. Jelikož se jedná o krajskou silnici, teď všechno záleží na něm,“ řekl starosta Pavel Fojtík.

Jenže silnici číslo 38, na níž by měly kruhové objezdy vyrůst, spravuje Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD). A v tom je zakopaný pes, proč se ani letos očekávané kruhové objezdy nezačnou stavět. „Komunikace č. 38. se majetkově řeší z převodu ŘSD na Středočeský kraj (SčK). V současné době ale už probíhá projektová dokumentace na výstavbu okružních křižovatek. Pokud se podaří vydat stavební povolení do konce tohoto roku a Rada SčK schválí tyto okružní křižovatky do programu IROP, bude jejich výstavbu možno zahájit v příštím roce,“ uvedla mluvčí krajského úřadu Nicol Lenertová.

Původní termín výstavby byl určen na léto 2016. Tehdy však situaci komplikovalo už zmíněné jednání o odkupu pozemku, dále složitá situace s přeložkami sítí na Boleslavské třídě a v neposlední řadě se rozhodovalo, z jakých fondů vlastně bude akce placena. Poté byla akce dvakrát odložena a nyní je tedy jisté, že dojde i ke třetímu odkladu minimálně do příštího roku.

Diskuzi vyvolal také návrh, aby kruhový objezd u Hudebního klubu Mlejn měl čtyři větve. Tři směry jsou jasné. Ulice Velké Valy a oba směry Boleslavské třídy. Čtvrtý se tedy nabízí do zatím zaslepené ulice podél nemocnice, která je pokračováním Velkých Valů. „Je to krok směrem do budoucna. Při stavbě kruhového objezdu chceme tento čtvrtý výjezd připravit, případně jím později umožnit výjezd vozidel parkujících v této ulici směrem na Boleslavskou. Určitě však neplánujeme okamžité zprůjezdnění této ulice,“ řekl starosta Pavel Fojtík na podzim roku 2016.

Druhý místostarosta Jan Ritter by však ve zprůjezdnění této ulice neviděl velký problém. „Osobně bych se tomu nebránil, jiní úředníci z radnice jsou však přesvědčeni, že to není dobré a něco takového v tuto chvíli odmítají. Takže čtvrtý výjezd z kruhového objezdu bude připraven na využití do budoucna,“ uvedl už dříve Ritter.

Situace kolem kruhových objezdů
- původně se měly stavět v létě 2016
- stavba se odkládala z důvodů nevykoupeného pozemku, náročnosti provedení přeložek sítí a nejasných finančních zdrojů na celou akci
- nyní se připravuje projektová dokumentace
- pokud kraj získá stavební povolení ještě letos a zařadí stavbu do programu IROP, může se stavět příští rok