Kritici prezentují své názory především na sociálních sítích.

„Pokud se něco takového plánuje, mělo by to být více diskutované. Že je to pod stromy, to není špatný nápad, alespoň bude stín, ale za ty peníze tam nic není,“ píše Jana Krčmová.

Zuzana Kroupová naopak vidí ve hrách pod korunami stromů problém: „Udivuje mě, že někdo nechal postavit hřiště pod starými vzrostlými stromy. Nejsem si proto jistá, že to je to pravé a hlavně bezpečné místo.“

Vedení poděbradské radnice, které místo vybralo a získalo na náklady na stavbu hřiště podstatnou částku z grantu, takové argumenty odmítá. Lokalita na labském nábřeží byla podle mluvčí města

Lenky Hotovcové vytipována pro stavbu dalšího dětského hřiště jako nejvhodnější. 

Hřiště na labském nábřeží je totiž protipólem dětského hřiště na druhé straně u řeky Na Kopečku. „Příhodnost místa je dána i blízkostí cyklostezky a nedaleké školy a školky,“ vysvětlila Hotovcová.

Také argument bezpečnosti s ohledem na vzrostlé stromy podle radnice není na místě. „Hřiště pod vzrostlými stromy má tu výhodu, že stromy v létě poskytují stín. V době vegetačního klidu je prováděn pravidelný ořez stromů a dohled nad stavem zeleně probíhá po celý rok,“ doplnila Hotovcová.

Jako první přišli dřevěné a provazové herní prvky vyzkoušet prvňáci ze Základní školy T. G. Masaryka v Poděbradech. Rozdělili se rovnoměrně na fanoušky houpání, šplhání, posilování a běhání nebo balancování a přeskakování.

Spokojeni byli i zástupci vedení města, které se v akčním plánu pro tyto roky zavázalo obnovit herní prvky na většině dětských hřišť v Poděbradech a vytvořit jedno nové. „Vše se povedlo. Rychlé stavbě předcházela v loňském roce dlouhá jednání na téma, kde zvolit vhodné místo. Tento pozemek jsme nakonec odkoupili od Povodí Labe,“ uvedl poděbradský místostarosta Ivan Uhlíř a připomněl, že tvorbu herních prvků radnice konzultovala přímo s maminkami dětí a členy místních sdružení, aby vzniklo co nejvíce vyhovující hřiště.

Vedle obnovených herních prvků z plastu a kovu na ostatních hřištích po městě je nové hřiště u Labe vyrobeno pouze z přírodních materiálů.

Přírodní hřiště zakomponované mezi stromy, kde nechybí lavičky, je podle návštěvního řádu určeno dětem od tří do patnácti let.

Přesto se ozvali rodiče dětí ve věku méně než tři roky, které stojí fronty u jedné houpačky na hřišti u kostela. S nejmenšími nové hřiště příliš nepočítá, což se podle místostarosty může změnit. „Uvítáme konkrétní návrh od rodičů na určitý herní prvek pro nejmenší, který se ještě vejde na jedno ze zmíněných hřišť, a nevidím problém najít v příštím roce peníze v rozpočtu, abychom hřiště doplnili pro spokojenost všech,“ reagoval Uhlíř.

OLGA VENDLOVÁ, MIROSLAV S. JILEMNICKÝ