Jindy poklidná akce pro děti, kterou křinecká škola každoročně pořádá ke Dni dětí, skončila fiaskem. Při zábavné cestě z Křince na Chotuc zjistila učitelka u dvou žáků z deváté třídy, kteří měli vypomáhat při zajišťování akce, že na svém stanovišti popíjejí pivo. Ředitel Josef Brynych okamžitě začal jednat a přizval do školy už poněkolikáté policii. Ta provedla u obou chlapců orientační dechovou zkoušku, která prokázala u jednoho 0,6 promile a u druhého z žáků dokonce 0,76 promile alkoholu v krvi.

Policisté však celou věc nechali na vyřešení řediteli. Událost se stala při školní akci a žáci tímto jednáním porušili hrubě školní řád. „Na dotaz, odkud alkohol mají, nám odpověděli, že si lahve přinesli z domova. Volali jsme okamžitě rodičům, aby si pro své děti přijeli. Největším problémem je to, že škola nesmí žákům kontrolovat obsah tašek, protože by tím porušila osobní svobodu dotyčných. Tímto způsobem si pak mohou přinést v tašce cokoliv… Tato legislativa by se měla změnit,“ myslí si Josef Brynych.

Podle ředitele oba mladíci patří ve škole k těm nejproblémovějším. „Už dvakrát jsem řešil u jednoho z nich velice závažné přestupky s rodiči. Je znám svou vulgaritou a drzostí. Druhý žák se ve škole pokouší propagovat různá anarchistická hnutí. I to jsem řešil s rodiči,“ uvedl Brynych.

Celou věcí se zabývá školní metodik sociálně patologických jevů spolu s výchovnou poradkyní. Ti připravují pro poslední pedagogickou radu v tomto školním roce návrh, jak oba hříšníky potrestat. „Samozřejmě, že máme možnost oběma snížit známku z chování. Otázkou zůstává, zda takový trest padne na úrodnou půdu, protože za tři týdny naši školu oba opouštějí,“ konstatoval ředitel školy s tím, že případné další potrestání je hlavně na rodičích.