Mužem, který byl hlavní postavou, byl Pavel Klosovský. Ten převzal konečné ocenění za 80 odběrů! „S dárcovstvím krve jsem začal v 19 letech, takže tato aktivita trvá už asi 32 roků. Tehdy byla vážně nemocná moje babička, chtěl jsem tímto způsobem poděkovat za její léčení,“ řekl dárce, jenž pomohl už desítkami litrů darované krve. Podle jeho slov je darování krve pro zdravého člověka tím nejmenším, ale zároveň tím nejvzácnějším darem, který člověk člověku může dát. „Určitě by bylo skvělé, kdyby se našli další lidé a rozšířili řady dárců. Chtěl bych jim vzkázat, že se nemusí ničeho bát, vůbec to nebolí a člověk z toho má dobrý pocit,“ uvedl Pavel Klosovský.

Pro Michala Gernáta, Vladislava Pýchu, Jakuba Malého, Milana Běhounka a Libuši Novákovou byla připravena odměna za čtyřicítku bezplatných odběrů. Odměnu za deset odběrů obdrželi čtyři dárci, za dvacet odběrů pak šest dárců.

Setkání se zúčastnil nymburský starosta Pavel Fojtík, místostarostka Adriena Gabrielová a poděbradskou pobočku ČČK zastupovala Petra Hájková. O slavnostní atmosféru se postaraly žákyně ZUŠ B. M. Černohorského Anežka Příbramská a Marie Elišková. Pod vedením učitele Arnolda Smrtky zahrály dvě skladby.

„Tradice oceňování dárců bez nároku na odměnu skončila v roce 2007, tehdy byla zrušena nymburská pobočka ČČK. Mám radost, že se nám tradici podařilo obnovit a chceme v ní v dalších letech pokračovat. Dle rozhodnutí Rady Města Nymburka budou dlouhodobí dárci krve odměňováni podle počtu odběrů částkou od 500 do 10 tisíc korun. Dar krve, té nejcennější tekutiny, můžeme považovat v celé řadě případů za dar života. Takovou obětavost je nutné stále připomínat a podporovat,“ řekla místostarostka.

MILAN ČEJKA