Obec Krchleby zná každý, kdo někdy jel z Nymburka do Mladé Boleslavi. Leží 6 kilometrů na sever od Nymburka a je velmi dobře dostupná. Poklid venkova, mnoho historických zajímavostí a památek v okolí, vytvářejí z Krchleb perspektivní místo k bydlení a rekreaci.

První zmínka o obci je již 
z roku 1323, kdy jsou Krchleby uváděny jako statek Benešův. V roce 1374 se píše o Zdeňkovi z Krchleb, majiteli statků 
v Kovanicích.

V době panování českého krále Ludvíka Jagellonského v první polovině šestnáctého století prodali ves Krchleby Oldřich a Adam Zápští ze Záp královskému městu Nymburk, ale v roce 1547 o ni Nymburští přišli za účast v protihabsburském odboji – stala se součástí panství poděbradského.

Od roku 1558 vlastnil Krchleby spolu s vlkavským panstvím Kašpar Granovský 
z Granova. Tomu byl majetek roku 1632 zkonfiskován a přešel do vlastnictví hraběte Otty z Harrachu.

Roku 1789 byl vlkavský velkostatek připojen k loučeňskému panství. Do roku 1923 se obec nazývala Skrchleby. Ke změně názvu došlo administrativní chybou úředníka.

V Krchlebích žil dlouhá léta Václav Kněz, motocyklový závodník, mistr sportu, vítěz Velké ceny Československa. Za svoji kariéru získal více jak devadesát cen. A to si pro svůj první závod, když mu bylo sedmnáct, vypůjčil motorku od továrníka Janečka, jednoho ze zakladatelů továrny Jawa.

V obci je k vidění kaple Anděla Strážce, pomník padlých pod nádherným červenolistým bukem mezi mateřskou 
a základní školou. Najdete zde sportovní areál s fotbalovým hřištěm, zrekonstruovanou tělocvičnu, kde se hraje stolní tenis, cvičí děti a ženy a konají se společenské akce.

Každým rokem na podzim se zde pořádá setkání lidových řemeslníků, které má věhlas i v blízkém okolí.

Autor: Lidmila Pinterová, starostka obce


Víte, že…
– letos (sobota 29. září) se koná už V. ročník „Ukázky lidových řemesel"
– mezi prvními vystavovateli, kteří předváděli své práce a nechyběli na žádné výstavě byla Lada Borecká 
z Krchleb se svými přáteli – drátování, vitráže, drobné radosti, a manželé Novákovi 
z Loun – výroba šperků
– svými perníčky okouzlila Zuzana Zdobinská
– zajímavé věnečky a vázání květin předváděla Naďa Kloboučníková
– prvního ročníku v roce 2008 se zúčastnilo 13 vystavovatelů s ukázkami své práce
– druhý ročník v roce 2009 byl spojen s oslavami 155. výročí Základní školy Krchleby
– druhého ročníku se zúčastnilo 26 vystavovatelů
– v roce 2010 byla dokončena rekonstrukce tělocvičny za přispění dotace Středočeského kraje a akce se mohla konat i zde
– třetího ročníku se zúčastnilo 39 vystavovatelů 
s ukázkami jednotlivých činností
– poprvé zde vystoupil dětský folklorní soubor Šáteček ze Semic pod vedením ing. Jana Kusovského
– poprvé se naší akce zúčastnil kovář
– v roce 2011 byla účast již 42 vystavovatelů
– poprvé nám přijela zahrát Šporkovjanka z Domova důchodců v Lysé nad Labem
– rok 2012 přiláká kolem 60 vystavovatelů