„Veškeré příspěvky budou použity na náklady spojené s krizovou situací,“ slibuje vedení města.

Číslo účtu je 38244-504359359/0800.