„Veškeré příspěvky budou použity na náklady spojené s krizovou situací,“ slibuje vedení města.