Krajský soud 
v Praze zrušil dodatečné stavební povolení firmě AZOS CZ, která v Nymburce provozuje zinkovnu na Zálabí. Stalo se tak na základě žaloby předsedkyně občanského sdružení Permanent Miloslavy Štěrbové, která napadla rozhodnutí krajského úřadu 
a stavebního úřadu v Nymburce.

Soud shledal, že žalobou napadené rozhodnutí je nezákonné ze dvou důvodů. Kraj podle soudu nepřihlédl k odvolání Miloslavy Štěrbové 
v části upozorňující na změnu integrovaného povolení použité jako podklad dodatečného povolení stavby. „Především ale nevzal v potaz, že původní integrované povolení, o které se dodatečné povolení stavby opírá, nedostatečně zohledňuje závazné požadavky územně plánovací dokumentace na omezení negativních vlivů v plochách pro výrobu, neboť nenahrazuje potřebné závazné stanovisko orgánů ochrany ovzduší ke změně stavby stacionárního zdroje," píše v rozsudku předsedkyně senátu Věra Šimůnková.

Soud také zjistil, že AZOS zahájil provoz dříve, než měl vydané potřebné povolení 
k provádění stavby. Zahájení provozu tak podle soudu bylo neoprávněné, protože integrované povolení vydané 20. ledna 2014 a ani jeho pozdější změna z 23. června 2014 nenahrazuje stavební povolení, ani dodatečné povolení stavby. Firma prý měla nejprve požádat o řádné stavební povolení na stavební úpravy stávajícího areálu, a po jeho získání měla s poukazem na podmínky svého integrovaného povolení žádat o zkušební provoz. Přestože firma podle soudu neměla potřebný titul k zahájení provozu, soud nemohl rozhodnout o jeho ukončení, protože v tomto soudním sporu byla firma AZOS pouze „zúčastněná osoba" a rozhodnutí 
o ukončení provozu je mimo kompetence správního soudnictví. Zdržet se faktického používání stavby by mohl podle předsedkyně senátu Šimůnkové uložit leda civilní soud na základě žaloby v občanském soudním řízení.

Sdružení Permanent a jeho právní zástupci však mají za to, že vyzvat firmu k zastavení výroby musí nyní stavební úřad. „Pokud tak neučiní, podáme na něj stížnost, případně žalobu," uvedla Miloslava Štěrbová.

O neoprávněném provozu 
v AZOSu je přesvědčena 
i nymburská radnice, která 
v nedávné době podala podnět o ukončení výroby k nymburskému soudu. „Jsem rád, že se potvrdila fakta, na kterých jsme jako město stavěli. Stavební povolení, které bylo vydáno, není v souladu s tím, co je ve výrobně AZOS CZ v současné době provozováno. Stále jsme přesvědčeni, a bylo to 
i součástí žaloby města, že firma AZOS CZ nemá do dnešního dne povolení k provozu, protože nezískala ani kolaudační souhlas ani povolení zkušebního provozu. Rozhodnutí krajského soudu mě jen ujistilo, že jsme se vydali správnou cestou. Nyní nebudu předjímat další právní rozhodnutí," vyjádřil se starosta města Tomáš Mach.

Podle mediálního zástupce AZOSu Karla Samce se firma k tomuto soudnímu řízení nebude veřejně vyjadřovat právě proto, že v tomto sporu nebyla žalovanou stranou, ale jako pouhý účastník. „Ve věci stavebního povolení se firma řídí a i nadále bude řídit správním řádem, platnými zákony a pokyny příslušných orgánů či institucí. V rámci jiných právních sporů je pak podstatné, že Okresní soud 
v Nymburce nedávno opět zamítl projednávání další žaloby namířené přímo proti AZOS CZ jako neopodstatněné. Firma ale nyní tento postup, který trvale poškozuje její jméno, vnímá už jako ryze šikanózní ze strany podávajících. Má proto už připraveny žaloby na náhradu škody způsobené touto opakovanou šikanou. Znovu bychom rádi připomněli, že více než dvě desítky všemožných kontrol 
v průběhu uplynulého roku 
a půl nikdy nezjistily, že by AZOS CZ vypouštěla do ovzduší zdraví škodlivé emise," upozornil mediální zástupce firmy Karel Samec.