„Soutěž má svoji písemnou část. Potom odborná porota hodnotí jednotlivé prezentace, na něž mají soutěžící 15 minut,“ řekla Lenka Matějčíková působící jako garant soutěže.

Tématem pro letošní rok byla věta Kam kráčíme. Vítězkou se stala Tereza Hudíková ze Střední zdravotnické školy v Mělníku, která se prezentovala příběhem vlastní rodiny. Konkrétně životním přelomem, kdy se její matka rozhodla být pěstounkou a do jejich domácnosti přibylo „cizí“ miminko, které se rozhodli společně po jistou dobu vychovávat.

Mělnická studentka se zúčastní celostátního kola, které je na pořadu 4. a 5. dubna v Kroměříži. V Nymburce na druhém místě skončila místní studentka Sára Pluhařová, která představila téma Škola v minulosti a dnes. Její projekt byl založen na vyprávění její babičky. Třetí skončil Lukáš Jindřich z kladenské školy, který se věnoval proměnám zdravotnictví v čase.