Podle našich informací existují tři varianty. Jedna z nich počítá s vyústěním u jízdárny v Hradištku. Další varianta hovoří o lávce u poloostrova za plavební komorou u Kostomlátek. Varianty jsou různě dlouhé a byly by pochopitelně různě nákladné.

Konkrétní podoba lávky je však zatím hudba budoucnosti. Kraj aktuálně vypsal veřejnou zakázku na vypracování projektové dokumentace. Zájemci se mohou hlásit do 22. června. Náklady na vypracování studie se předpokládají ve výši lehce nad 2 miliony korun. „Podkladem pro vypracování projektové dokumentace bude "Stavební záměr Lávka pro pěší a cyklisty přes Labe mezi Kostomlaty nad Labem a Hradištkem" zpracovaný společností PONTEX s.r.o. z 04/2016, aktualizace 10/2019. Tento dokument slouží zároveň jako podrobná specifikace předmětu plnění,“ píše se v krajském dokumentu.

Až bude dokumentace zpracovaná, musí jej kraj zařadit do svých investičních plánů. Bude také hledat vhodný dotační program, z nějž by na samotné zhotovení stavby mohl čerpat peníze. Samotná stavba lávky tedy není otázkou nejbližších měsíců.